• Nostalgi

Vallberga är ursprungligen uppbyggt kring jordbruket, men kan även i grova drag indelas i före och efter järnvägens tillkomst. Skåne-Hallands järnväg invigdes lördagen den 9 maj 1885 samtidigt som den sista skenan spikades fast.

Under 1600-talet var större delen av Halland täckt av bok- och ekskog. Denna skövlades successivt, främst beroende på att man behövde timmer till skeppsbyggeriet.

På 1700- och 1800-talet tillkämpade godsen det så kallade hoveriet, vilket innebar att godsägarna av sina frälsebönder kunde kräva ett obegränsat antal dagsverken på sin gård. I slutet av 1800-talet utgjordes böndernas odlingar mestadels av vallväxter och rotfrukter som foder till kreaturen.

Resandet i Sverige tog fart på allvar under 1700-talet, varpå många resenärer passerade södra Halland och trakterna kring Vallberga. De flesta vägar var i dåligt skick, vilket gjorde resandet väldigt ansträngande. Arbetet med att aktivt kontrollera byvägarnas skick och se till att de hölls i gott skick påbörjades. Det kom dock att dröja fram till 1870 innan det bildades en särskild nämnd med syfte att upprätthålla vägarnas skötsel. Trots detta fortsatte vägarna och deras kondition att vara ett problem, vilket ledde till att en vägförening bildades så sent som 1960.

Vallberga är utpräglad lantbruksort där Vallbergagården är ett tydligt landmärke för byn. När Peter von Möller lät bygga Vallbergagården drog han in en större del av frälseböndernas jord till Vallbergagården och bönderna blev istället torpare. Södra Halland har en historia av att vara en fattig bygd och för att kunna överleva kombinerades självhushållningsjordbruk med hemproduktion av sådant som kunde säljas. En sådan tidig hemproduktion var stickningen, det så kallade binget.

Här är lite bilder från förr med anknytning till Vallberga.

Ett gammalt vykort från korset i Vallberga. Bilden är skickad till oss från Percy Pettersson som har lite "släktanknytning" till byn.
Vallberga gamla mejeri. På platsen ligger nu Spitze. Lite osäkert när kortet är taget, mellan 1910 och 1920. Vi forskar vidare. Vi har fått fotografiet av Stig Lundh från Gamleby, Småland, som besökte Vallberga i juli 2011. Hans farmors bror Hilbert Mårtensson var chef för andelsmejeriet under många år.
Kortet visar mejerielever i Vallberga 1929. Även detta kortet har vi fått av Stig Lundh, vars far Karl-Olof står som nummer tre från vänster på bilden. Nummer fyra från vänster är troligen Anders Jönsson som arbetade länge på mejeriet. Helge och Gunvor Nilsson har forskat lite och visat kortet för Anders Jönssons son Jan-Anders och dotter Birgitta, som även de tror att det är deras far på bilden. Är det kanske någon därute som vet något mer om bilden? Hör gärna av er!
Ägglåda från förr...
Vallberga station omkring 1906
...kolla in...det är någon i stolpen....
Vallberga före1950
Turistbaren i Kövlinge
Vallberga 1949
Erikssons affär i Mellbystrand

Vintern 2008 gav Vallberga byalag ut en bok som togs emot med stort jubel. Den innehåller bland annat byns historia, en fantastiskt detaljerad fastighetsförteckning samt information om företag och föreningar. 

 

Förra året fick byalaget och den fantastiska bokgruppen ta emot Kristdemokraternas Vitsippspris. Vitsippan är symbolen för Kristdemokrafterna. Den för hand tecknade vitsippan talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda. 

Motiveringen löd: Föreningen har gjort viktiga insatser genom att dokumentera och bevara hembygdens historia.

 

Vi känner oss oerhört hedrade och mycket stolta!

 

Vi har fortfarande några få böcker kvar i vårt lager.

Boken kostar 275 kr. (320 sidor, inbunden, hårdpärm)

Är du intresserad av att köpa en bok, kontakta Marita Björk

tel 0760-45 05 33