• Byalaget

Vallberga Byalag är en ideell förening för alla som bor i byn. Vår uppgift är att "verka för trivsel i Vallberga samt att vara en länk och pådrivare till beslutsfattarna i kommunen".

 

Vi hoppas förstås att alla som är intresserade av Vallbergas framtid och utveckling vill vara medlemmar i byalaget. Det kostar 50 kr/hushåll per år. Vi arbetar för att medlemsavgifterna ska gå tillbaka till medlemmarna i form av olika aktiviteter.

Vallberga byalags bankgironummer är 5546-0422. Swish 123 218 7896.

Vid inbetalning är det viktigt att ni meddelar ert/era namn och adress så vi får ­ordning i medlems­registret.