• LISA
 • Torsdagsmöten


Förslag till bro över Edenbergaån


2012-03-08

 • Broprojektet är nu i Kommunens händer. Skrivelse till ansökan ang LONA-pengar är skriven. Foto förslag på bro medskickat.
 • Ideer och öskemål om att göra i ordning befintlig gångbana på Wallevi, bygga en bro över Edenbergaån samt att göra en
  gångbana norr om ån mot Brohuset.
  Eventuellt med LONA-projektets hjälp få en fin gångbana och bro med belysning.
  Väldigt många promenerar runt Wallevi eftersom det är naturskönt. Ett av de få naturområden i tätorten Vallberga.
 • Svarat projektledaren i LISA-projektet som ställt en del frågor ang. arbetet under projektets gång.                                                                                        -Vilken nytta vi har haft av LUP och Handlingsplanen i Vallberga?
  -På vilket sätt vi har använt dem?
  -Vilket arbete återstår?
  -Hur vi fördelat arbetet?
 • LISA-projektet varar tom. Maj månad 2012
 • Tanken är att vi Vallbergabor skall fortsätta utveckla Vallberga efter Lisa-projektets slut.

             Mvh Anne Gemhagen

 

 2011-11-10

Mötet hölls hos Nisse. Närvarande var Anne, Åke, Gerd och Nisse.
Vi började med att ta upp evenemangs frågor, Lisa orterna kanske kan samverka, genomföra eller ta efter av varann.
Spånar lite över vad vi kan tänkas ha för evenemang 2012. Kanske loppisar, marknarder
eller hantverksrundor mm. Vi har ju en bra Tipspromenad. Vallbergaborna har kanske förslag?

 

LONA-Lokala naturvårdssatsningen. Bevara utveckla tätortsnära natur.
Skydda naturen och göra den mer tillgänglig för människor.
Bidrag kan sökas , högst 50% av den totala kostnaden. Kanske det går att söka till promenadstigar mm?

Vi arbetar vidare med detta till nästa möte. 

 

 2011-09-08

Mötet hölls hos AnneLis. Närvarande var Anne, Åke och Lars.

Anne gick igenom allt som bearbetats och hänt inom Lisaprojektet sedan starten. Lars meddelade sitt utträde ur gruppen vilket godtogs. Broprojektet med tillhörande skrivelse till kommunen har på begäran överlämnats till byalgets styrelse i augusti. Planering angående centrmplanen är också igång. Siloprojektet ligger vi tills vidare lågt med. Till vår stora glädje har långtidsparkeringen i centrum upphört och flyttats till en bättre placering. En förändring har inträffat. Vi ser detta som mycket positivt. På nästa möte skall vi titta på vad vi har kvar i handlingsplanen att göra.

 

2011-06-09

Mötet hölls i klubbstugan Wallevi. Frånvarande var Gerd och Nisse.

Vi gick igenom nuläge angående broprojektet.Vi gick också igenom de senaste uppdateringarna av centrumplanen. En utsmyckning skall göras i centrumkrysset. Vi spånade runt detta och skall ta fram olika förslag till nästa möte. Även utsmyckningen av Lantmännens silo diskuterades.

Nu gör vi sommaruppehåll och träffas igen i augusti.

 

2011-05-12

Vårt tredje möte den 12/5-11 hade vi hos Åke.

Gerd saknades. Handlingsplanen.... Genomgång av skrivelse till Laholms kommun ang. bro över ån, Wallevi- Brohuset. Vi gick också igenom centrumplanen, kommunens förslags-skiss över centrum och hur det kan se ut när försköningen är färdig.

Har också varit i kontakt med VD Lars Johansson Lantmännen som är positiv till en försköning av silon.

Diskuterade i gruppen om vad som skulle kunna tänkas passa på denna. Ev ett landskapsmotiv med kor och böljande sädesfält och någon kul traktor? Vi arbetar vidare med detta till nästa möte.


 

2011-04-14

 

Vårt andra möte den 14/4-11 hölls hos Gerd.

 

Nisse saknades. Vi gick igenom vår nya hemsida. Tog även upp trädgårdsvisningen som ingår i Aktivitetsplanen Kerstin B. står för denna.

 

Handlingsplanen... där tog vi upp gång och cykelbro över ån. Skall undersöka en del frågor ang bron till nästa möte.

 

Hoppas också på att centrumplanen är färdig till nästa möte.

 


2011-03-10

Vårt första möte i gruppen hölls den 10/3-11 hemma hos Anne.

Med på mötet var också Reno och Kerstin de gick igenom Aktivitetsplanen.